Vodní zdroje
Ochránná pásma
Monitoring vod
Hydrologie
0
1
2
3

Geologické a Ekologické služby

Společnost GeoEko je založena na patnácti letech praxe nasbírané prací na nejrůznějších projektech. Počínaje vzorkováním lokalit, řídícími dokumenty firem až po práci ve výzkumu a vývoji.

Svým zaměřením propojujeme geologické práce s ekologickými službami, s maximální snahou nabídnout zákazníkům komplexní služby, kdy se zaměřujeme na nejnovější trendy v oblasti ekologie a geologie.

Své zkušenosti uplatňujeme také ve výrobě zařízení na odstraňování radonu, alifatických chlorovaných uhlovodíků a sulfanu z podzemní vody.

Společnost GeoEko se v roce 2016 umístila na 2. místě jako Živnostník roku 2016
Pardubického kraje.