Odborné posudky

Zpracováváme odborné posudky v oblasti geologie, jako jsou hydrogeologické posudky, hydrologické posudky, posudky na znečištění lokality, nebo inženýrsko-geologické posudky. V oblasti životního prostředí dále provádíme naturové a biologické hodnocení, zpracování komplexních biologických a inventarizačních průzkumů a zpracování oznámení podle zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA).

Poptejte nezávazně naše služby

Ikona zpět nahoru
(Design + Code) = moje GRAFIKA