Geologický průzkum

Inženýrsko-geologický průzkum pro zakládání staveb, ať se již jedná o rodinné domy, liniové stavby nebo výstavbu nové zástavby. V průběhu průzkumu provádí sled prací náš geolog, který na lokalitě provede odběr vzorků zemin, případně podzemních vod. Průzkum doplňujeme speciálními měřeními v terénu a geotechnickými výpočty.

Poptejte nezávazně naše služby

Ikona zpět nahoru
(Design + Code) = moje GRAFIKA