Vsakování vod

Pro rodinné domy a průmyslové areály provádíme odborné posudky, které hodnotí možnost vsakovat odpadní nebo srážkové vody. Na lokalitu přijede náš technik s přenosnou vrtnou soupravou, která je schopna provést sondu až do hloubky 5 m. Ze sondy se odeberou vzorky zemin a provede se nálevová zkouška pro určení koeficientu vsaku. V rámci terénních prací jsou zaměřeny okolní vodní zdroje. Na základě terénních prací je vypracován odborný posudek.

Poptejte nezávazně naše služby

Ikona zpět nahoru
(Design + Code) = moje GRAFIKA