Sídlo - fakturační adresa

GeoEko, s. r. o.

Jabloňová 815
537 01 Chrudim

+420 607 626 437

info@geoeko.cz

IČ: 018 28 398
DIČ: CZ01828398

Zápis v obchodním rejstříku: C 38355 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové.

Bankovní spojení: Fio banka, a.s., číslo účtu: 2201133458 / 2010

Pobočka - office Pardubice

GeoEko, s. r. o.

Fáblovka 553
533 52 Staré Hradiště u Pardubic

+420 607 626 437

Pobočka - office Děčín

GeoEko, s. r. o.

Růžová 282
405 02 Děčín

+420 607 626 437

O nás

Ing. Marek Čáslavský, Ph.D., vedení společnosti, výroba a prodej

607 626 437 / marek.caslavsky@geoeko.cz

Vystudoval Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava a od roku 1999 se věnuje oblasti hydrogeologie a sanační geologie. V letech 2005 až 2006 pracoval v oblasti těžby ložisek, kde se věnoval výpočtu zásob. Od roku 2006 do 2009 pracoval jako Project Manager v hydrogeologické společnosti, kde se věnoval především sanačním pracem a havarijní službě. Od roku 2009 do konce roku 2014 pracoval v oblasti energetiky, kde měl na starost zajišťování dodržování legislativních požadavků v oblasti OŽP na desítkách provozoven. Je autorem několika patentů, užitných vzorů a odborných publikací u nás i v zahraničí.

Marek Čáslavský je odborně způsobilá osoba projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v hydrogeologii a v sanační geologii (č. 2076/2008); odborně způsobilá osoba pro provádění zkoušek těsnosti podle § 3a odst. 3 písm. a) a b) vyhlášky č. 450/2005 Sb.,v platném znění; interní auditor dle ČSN EN ISO 140001 a ČSN EN ISO 190111.

Bc. David Hibler, geolog, inženýrská geologie, hydrogeologie

733 503 336 / david.hibler@geoeko.cz

Vystudoval  v roce 2014 Masarykovu univerzitu, bakalářský obor Geologie. V  současnosti studuje navazující magisterský  na Univerzitě Palackého, obor Environmentální geologie.

Josef Starý, technik, vzorkař

723 347 751 / josef.stary@geoeko.cz

Více než 15 let v oblasti odběru vzorků zemin a podzemních vod. Ve společnosti GeoEko provádí terénní práce a odběr vzorků.

Ing. Petr Čajánek, zástupce společnosti pro oblast Morava, hydrogeolog, inženýrský geolog

777 698 607 / petr.cajanek@geoeko.cz

Vystudoval Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava, 5 let pracoval jako úředník vodoprávního úřadu, od roku 2007 se plně věnuje projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací v oborech hydrogeologie, inženýrská a sanační geologie.

Petr Čajánek je odborně způsobilá osoba projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oborech inženýrská geologie, hydrogeologie a sanační geologie (č. 2262/2015); disponuje odbornou způsobilostí k výkonu státní správy na úseku vodního hospodářství.

Mgr. Miloslav Malík, zástupce společnosti pro oblast Sever, ekolog

724 636 260 / miloslav.malik@geoeko.cz

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, má 20-ti leté zkušenosti s podnikovou ekologií – zavádění environmentálního management systému dle ISO 14001, tvorba vnitřních dokumentů, řešení havárií (dle vodního zákona), řízení sanací, odpadového hospodářství (odpadový hospodář), vodního hospodářství, nakládání s chemickými látkami, ochrana přírody.

Bc. Veronika Šilhánová, geolog, hyderolog

775 869 333 / veronika.silhanova@geoeko.cz

Vystudovala v roce 2017 Vyšší odbornou školu zemědělskou v Chrudimi, obor Správa ochrany životního prostředí. V současnosti se věnuje hydrogeologii ve firmě GeoEko.

Mgr. Tomáš Flégr, geolog, hyderolog

775 158 562 / tomas.flegr@geoeko.cz

Vystudoval geologii na Masarykově univerzitě v Brně. Ve společnosti GeoEko řeší realizaci hydrogeologických vrtů.

Spolupracujeme

Střední průmyslová škola Chemická Pardubice

Střední průmyslová škola Chemická Pardubice

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, Laboratoř výzkumu a managementu rizik

Vysoká škola báňskáVysoká škola báňská

Sponzorujeme

ČESKÁ FEDERACE MICROFUTSALU,z.s.
www.microfutsal.eu

ČESKÁ FEDERACE MICROFUTSALU,z.s.

FC Zaječice

Poptejte nezávazně naše službyOdesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro možnost odpovědi na tento dotaz. Údaje neslouží k dalším účelům.

Ikona zpět nahoru
(Design + Code) = moje GRAFIKA