Domovní ČOV

Protože našim zákazníkům vypracováváme odborné hydrogeologické posudky pro vsakování předčištěných odpadních vod. Mají také možnost si u nás objednat domovní čistírnu odpadních vod, která splňuje legislativní požadavky. Na ČOV můžeme zpracovat projektovou dokumentaci, včetně návrhu vsakovacího objektu.

Poptejte nezávazně naše služby

Ikona zpět nahoru
(Design + Code) = moje GRAFIKA