Jímky

U našich zákazníků řešíme způsob nakládání se srážkovými vodami na jejich pozemcích, v rámci kterých stanovujeme koeficienty vsaku a určujeme velikost vsakovacích objektů. Jako rozšíření služby nabízíme vypracování projektové dokumentace a dodání typizovaných jímek nebo výrobu jímky dle potřeb klienta.

Poptejte nezávazně naše služby

Ikona zpět nahoru
(Design + Code) = moje GRAFIKA