GeoEko, s. r. o.

Sídlo a fakturační adresa

Fáblovka 553
533 52 Staré Hradiště u Pardubic

+420 607 626 437

info@geoeko.cz

IČ: 018 28 398
DIČ: CZ01828398

Zápis v obchodním rejstříku: C 38355 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové.

Bankovní spojení: Fio banka, a.s., číslo účtu: 2201133458 / 2010

O nás

Ing. Marek Čáslavský, Ph.D., vedení společnosti

607 626 437 / marek.caslavsky@geoeko.cz

Odborně způsobilá osoba projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v hydrogeologii a v sanační geologii (č. 2076/2008)

Osoba se zvláštní odbornou způsobilostí pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany dle zákona č. 263/2016 Sb. a vyhlášky č. 409/2016 Sb. – stanovení radonového indexu pozemků

Odborně způsobilá osoba pro provádění zkoušek těsnosti podle § 3a odst. 3 písm. a) a b) vyhlášky č. 450/2005 Sb., v platném znění

Interní auditor dle ČSN EN ISO 140001 a ČSN EN ISO 190111

VERONIKA ŠILHáNOVÁ, DiS., samostatný řešitel

775 869 333 / veronika.silhanova@geoeko.cz

Odborné hydrogeologické posudky pro vsakování odpadních a srážkových vod, měření radonu

Mgr. IVANA BUREŠOVÁ, samostatný řešitel

775 866 566 / ivana.buresova@geoeko.cz

Inženýrská geologie, geologický průzkum pro zakládání staveb a komunikací

Lucie kloboučníková, asistentka

604 793 045 / lucie.kloboucnikova@geoeko.cz

Příprava posudků, tisk, archivace, zpracování podkladů z terénu

Josef starý, technik

723 347 751

Technik, provádění mělké sondáže a čerpacích zkoušek

Spolupracujeme

Střední průmyslová škola Chemická Pardubice

Střední průmyslová škola Chemická Pardubice

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, Laboratoř výzkumu a managementu rizik

Vysoká škola báňskáVysoká škola báňská

Sponzorujeme

ČESKÁ FEDERACE MICROFUTSALU,z.s.
www.microfutsal.eu

ČESKÁ FEDERACE MICROFUTSALU,z.s.

FC Zaječice

Poptejte nezávazně naše službyOdesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro možnost odpovědi na tento dotaz. Údaje neslouží k dalším účelům.

Ikona zpět nahoru
(Design + Code) = moje GRAFIKA