GeoEko, s.r.o.

Sídlo a fakturační adresa

Fáblovka 553
533 52 Staré Hradiště u Pardubic

+420 607 626 437

info@geoeko.cz

IČ: 018 28 398
DIČ: CZ01828398

Zápis v obchodním rejstříku: C 38355 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové.

Bankovní spojení: Fio banka, a.s., číslo účtu: 2201133458 / 2010

O nás

Ing. Marek Čáslavský, Ph.D., HYDROGEOLOG, JEDNATEL SPOLEČNOSTI

607 626 437 / marek.caslavsky@geoeko.cz

Odborně způsobilá osoba projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v hydrogeologii a v sanační geologii (č. 2076/2008)

Odborně způsobilá osoba projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v inženýrské geologii (č. 2539/2021). Osvědčení k odborné způsobilosti k výkonu regulované činnosti v rozsahu §2 a §3 zákona č. 61/1988 – báňský projektant. Osvědčení k odborné způsobilosti k výkonu regulované činnosti v rozsahu §6, odst. 1, písm. f) vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely než k činnostem uvedeným §2 a 3, zákona č. 61/1988 Sb. – závodní

Osoba se zvláštní odbornou způsobilostí pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany dle zákona č. 263/2016 Sb. a vyhlášky č. 409/2016 Sb. – stanovení radonového indexu pozemků

BC. JAN PROVAZNÍK, HYDROGEOLOG

778 970 094 / jan.provaznik@geoeko.cz

Psaní odborných posudků v oblasti hydrogeologie

LUCIE KLOBOUČNÍKOVÁ, ASISTENTKA HYDROGEOLOGA

608 779 466 / lucie.kloboucnikova@geoeko.cz

Příprava posudků, tisk, archivace, zpracování podkladů z terénu

VERONIKA ŠILHÁNOVÁ, DiS., VEDOUCÍ GEOLOGIE PRO RODINNÉ DOMY

775 869 333 / veronika.silhanova@geoeko.cz

Cenové nabídky, odborné hydrogeologické posudky pro vsakování odpadních a srážkových vod, měření radonu

ANETA KUBEŠOVÁ, DIS., ASISTENTKA VEDOUCÍ GEOLOGIE PRO RODINNÉ DOMY

778 521 902 / aneta.kubesova@geoeko.cz

Zpracování odborných hydrogeologických posudků pro vsakování odpadních a srážkových vod, měření radonu

Mgr. IVANA BUREŠOVÁ, INŽENÝRSKÝ GEOLOG

775 866 566 / ivana.buresova@geoeko.cz

Inženýrská geologie, geologický průzkum pro zakládání staveb a komunikací

JOSEF STARÝ, TECHNIK SENIOR

778 526 182

Technik, provádění mělké sondáže a čerpacích zkoušek, měření radonu, odběry vzorků zemin a podzemních vod

DAVID PŘÍHODA, TECHNIK JUNIOR

778 526 182

Technik, provádění mělké sondáže a čerpacích zkoušek, měření radonu

Poptejte nezávazně naše službyOdesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro možnost odpovědi na tento dotaz. Údaje neslouží k dalším účelům.

Zpracování údajů
© GeoEko, s.r.o. | Web od zelene.kiwi